Kapat
Alışveriş sepetinizde ürün yok.
Ara
Filtreler
Bir yüzü kırmızı, diğer yüzü ise sarı ila yeşilimsi bir renk taşır. İnce kabuklu, hoş kokuludur. Sert ve dayanıklıdır. Uzun süre saklanmaya elverişlidir. Amasya elmasının iki türü vardır. Daha küçük ve tatlı olanına Misket elması denir. Daha iri ve aşılı olanına ise KABAK elması adı verilir.
Stok: BF100005
Teslimat Süresi: 3 gün
34,00 TL
24,90 TL

Elma Ağacı Genel Özellikleri

Kültür elma ağacı 8-10 m yükseklikte bir taç yapar. Mahsule yattığında yanlara doğru açılır ve yayvan görünür. M9 anaçlı ağaçlar ise çöğürün %20-40’ı kadar olur ve boyları 270 cm’ yi geçmez, MM 106 anaçlı ağaçlar ise çöğürün % 50’ si kadar taç oluşturur.

Elma Meyvesi Kullanım Alanları Nelerdir ?

Elma taze tüketim ve meyve suyu fabrikaları tarafından tüketilen dünyada en fazla üretimini yaptığımız meyve çeşitlerinden biridir. 

Elma Ağacında Döllenme Nasıl Gerçekleşir ?

Elma çiçekleri genel olarak kendine kısırdırlar. Yani kendi çiçek tozları ile döllenemezler. Ancak yabancı döllenme ile iyi bir ürün alınabilir. Elma bahçesi tesis edilirken bahçeye dölleyici (baba) çeşit dikilmelidir. İyi bir tozlanma ve döllenme olmadığı takdirde meyveler gelişmelerini tamamlayamayarak dökülür. Döllenmenin noksan olduğu durumlarda, birkaç tohum taslağının teşekkülü sonucu meyveler ağaç üzerinde kalsalar bile bunlarda da meyve şekli bozulmakta ve sofralık değeri düşmektedir.

Elma Ağacı Hangi İklim Şartlarında Yetişir ?

Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m.‘den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma ağacı düşük sıcaklıkların olduğu sert kışlara dayanıklı olmasına rağmen , yüksek yaz sıcağından da hoşlanmaz. Çünkü yüksek sıcaklıkta da bitki gelişimi yavaşlar veya durur.

 Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi  diğer meyvelere göre uzundur.

Soğuğa dayanım, ilkbahar aylarına doğru azalır ve tomurcukların kabarma devresinde bitki soğuğa en duyarlı halini alır. Taç yaprak dökümünün hemen sonrasında, meyvelerin çok küçük olduğu dönem, elmada soğuğa en duyarlı olunan dönemdir.

Yeterli soğuklama olmadığında ise çiçeklerin bir kısmı ölür, geriye kalan çiçeklerin açılması hem daha geç, hem de düzensiz olur. Böylece geç açan çiçekler döllenme yetersizliği nedeni ile dökülür, ayrıca yaprak gözleri sürmez ve ağaç çıplak kalır.

Elma Ağacı Yetiştirilecek Alanda Toprak Nasıl Olmalıdır ?

Elma yetiştiriciliği için  uygun topraklar; yeterli kireç ve humus bulunduran tınlı, tınlı kumlu ve kumlu tınlı geçirgen, nemli topraklardır. Çok kireçli topraklarda demir alımının engellenmesinden dolayı bitkide sarılık görülür. Elma için toprak derinliği 2 m veya daha fazla olan, hafif asit karakterli (pH=6.0-6.5) topraklar tercih edilir. Bahçe kurulacak alanın alt toprak yapısı, kök gelişimine izin vermeli ve köklerin gelişim göstereceği katmanın suyunun da uzaklaştırılmış olması gerekmektedir.

Hangi Anaçlı Elma Fidanlarını Tercih Etmek Gereklidir ?

Tohum Anaçları:  Anaç üretiminde kullanılan tohumlar yabani veya kültür çeşitlerinden alınırlar. Çöğür anaçları yüksek boylu ağaçlar meydana getirir ve gençlik kısırlığı gösterirler. Tohum anacına aşılı çeşitler geç meyveye yatarlar ve  de bahçeye dekara 15-25 arasında fidan dikilir.

MM 106: (Yarı bodur)  Bugün dünyada ve yurdumuzda en çok tercih edilen anaç olup,  hem yarı bodur (Spur tipi) anaçlar hem de özellikle kuvvetli gelişen çeşitler için uygun bir anaçtır. Çok iyi kök sistemi oluştururlar ve kazıkla desteklemeye ihtiyaç göstermezler.

 Yarı bodurlaştırıcı çok verimli tınlı toprakları seven, toprakta iyi tutunabilen kök sistemine sahip, ilkbahar gelişme dönemine ve yaprak dökümüne çok geç başlama eğiliminde olan bir anaçtır.Drenaj sorunu olan yerlerde iyi sonuç vermez.

 Yarı bodur ağaçlar oluştururlar, dikimi izleyen 2-3 üncü yıllarda önemli ölçüde meyveye yatarlar. Hem yarı bodur hem de özellikle kuvvetli gelişen çeşitler için uygun bir anaçtır. MM 106 üzerine yarı bodur gelişen (Starkrimson Delicious, Starkspur Golden Delicious) çeşitler aşılanmış fidanlardan bahçe kurulacağı zaman, ağaçları kuvvetlendirmek için 3 yıl meyve almayıp çiçekleri koparmak gerekir.

Üzerine kuvvetli gelişen çeşitler aşılandığında değişik doruk dallı (modifiye lider), yarı bodur çeşitler aşılandığında ise çam şekli (bir lider ve çok sayıda yan dallı) terbiye sistemi tavsiye edilmektedir.

M 9 : (Çok Bodur) Bodur anaçlar içinde dünyada en çok kullanılan anaçtır. Bu anaç üzerine aşılanacak elma çeşitlerinin %65-70 oranında bodurlaşmalarını sağlar.Su tutan taban arazilerde iyi sonuç vermez. Verimli topraklarda daha iyi gelişirler.

Dikimden itibaren ömrü boyunca desteğe ihtiyaç duyarlar. Dikimden hemen ertesi yıl meyve vermeye başlarlar. Bahçelerde ağaçlar ince iğ şekli terbiye sistemine göre şekillendirilirler ve budanırlar. Bu sistemi kullanmanın amacı; dikimi izleyen ilk yıllarından itibaren daha erken yaşlarda arazinin tamamını meyve dal ve dalcıkları ile kaplayarak birim alandan azami ürün alınmasıdır.
       M 9 anacı üzerine aşılanan çeşitlerle oluşturulan ağaçlar 15-20 yıl, hatta daha uzun yıllar bahçede kalırlar. Verimli topraklarda ağaç başına 60-70 kg a kadar ürün alınabilir. Dekara düşecek ağaç sayısı en az 80-100 adet, verimli topraklarda ise 140-150 adettir. Dekardan 6-8 ton ürün alınabilir.

 

Evimde Balkon, Teras Gibi Yerlerde Elma Yetiştirebilirmiyim?

Elma fidanları özellikle bodur olan çeşitleri balkonda ya da teraslarda 10 litreden büyük saksılarda olmak şartıyla güneş alan kısımlarda yetiştirebilir. Kış aylarında soğuklanma ihtiyacını tamamlaması için dışarda tutulmalıdır. Fidan dikilecek saksı toprak-torf karışımı iyi yapılmalıdır böylelikle daha iyi su tutumu sağlanmış olacaktır.

Dikilen Elma Fidanından Ne Zaman Meyve Alınır ?

Meyve fidanları 2 yaşında gönderilmektedir. Fidanlar dikildikleri tarihten sonra 2 yıl içerisinde meyve vermeye başlar. Tam verime 5. Yaşına girdikten sonra başlar. İlk dikildikleri yılda bir kaç adet meyve verebilirler.

Hangi Toprağa Hangi Anaç Çeşidi Tercih Edilmelidir ?

Bodur çeşitlerde en çok tercih edilen çeşit MM106 anacıdır.

Klasik çeşitler genellikle tohumdan yetiştirilmiş çöğürlerden yetiştirilir.

Elma Ağaçlarını Dikim Sıklığı Nasıl Olmalıdır ?

ANAÇ

 

 

Standart Kuvvetli Çeşitlerde (metre)

 

 

Spur (Yarı Bodur) Çeşitlerde (metre)

 

 

Dekara Düşen Ağaç Sayısı (Adet)

Kuvvetli Çeşitlerde

Spur Çeşitlerde

M27

(4 x 1 ) , (3.5 x 1)

-

250- 280

-

M9

(3.5 x 2), (3.5 x 1.5 )

-

143- 190

-

MM106

(6 x 3), (5x 3 )

(4x3), (4x2.5)

  55- 66

83-100

MM111

(6x 3.5)

(5x3), (4.5x3)

  47

66-74

Çöğür

(9 x9), ( 8x 8), (7x7), (6x6)

(5x4), (6x3),(5x3)

  12- 28

50-67

Elma Ağacında Görülen Hastalık ve Zararlılar

Elma ağaçlarının en çok görülen hastalık karalekedir. Sezon boyunca 4 defa karalekeye karş iaçlama yapılması gerekir. 

Elma ağaçlarında görülen elma iç kurdu zararlısı meyvelerde çürüklüğü kararmaya ve iç boşalmasına neden olur.

Kabuklu bit elma ağaçlarında sık olarak görülür ağaçlardan beslenirler, kabuklu bite karşı kış aylarında kışlık yağ uygulaması yapılmalıdır.

Bordo Bulamacı - Göztaşı uygulaması sağlıklı gelişim için ve mantar hastalıklarına karşı korunma için oldukça faydalıdır.

Bordo Bulamacı - Göztaşı uygulaması düzenli yapılan ağaçların daha uzun ömürlü oldukları tespit edilmiştir.

Elma Ağacı Genel Özellikleri

Kültür elma ağacı 8-10 m yükseklikte bir taç yapar. Mahsule yattığında yanlara doğru açılır ve yayvan görünür. M9 anaçlı ağaçlar ise çöğürün %20-40’ı kadar olur ve boyları 270 cm’ yi geçmez, MM 106 anaçlı ağaçlar ise çöğürün % 50’ si kadar taç oluşturur.

Elma Meyvesi Kullanım Alanları Nelerdir ?

Elma taze tüketim ve meyve suyu fabrikaları tarafından tüketilen dünyada en fazla üretimini yaptığımız meyve çeşitlerinden biridir. 

Elma Ağacında Döllenme Nasıl Gerçekleşir ?

Elma çiçekleri genel olarak kendine kısırdırlar. Yani kendi çiçek tozları ile döllenemezler. Ancak yabancı döllenme ile iyi bir ürün alınabilir. Elma bahçesi tesis edilirken bahçeye dölleyici (baba) çeşit dikilmelidir. İyi bir tozlanma ve döllenme olmadığı takdirde meyveler gelişmelerini tamamlayamayarak dökülür. Döllenmenin noksan olduğu durumlarda, birkaç tohum taslağının teşekkülü sonucu meyveler ağaç üzerinde kalsalar bile bunlarda da meyve şekli bozulmakta ve sofralık değeri düşmektedir.

Elma Ağacı Hangi İklim Şartlarında Yetişir ?

Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m.‘den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma ağacı düşük sıcaklıkların olduğu sert kışlara dayanıklı olmasına rağmen , yüksek yaz sıcağından da hoşlanmaz. Çünkü yüksek sıcaklıkta da bitki gelişimi yavaşlar veya durur.

 Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi  diğer meyvelere göre uzundur.

Soğuğa dayanım, ilkbahar aylarına doğru azalır ve tomurcukların kabarma devresinde bitki soğuğa en duyarlı halini alır. Taç yaprak dökümünün hemen sonrasında, meyvelerin çok küçük olduğu dönem, elmada soğuğa en duyarlı olunan dönemdir.

Yeterli soğuklama olmadığında ise çiçeklerin bir kısmı ölür, geriye kalan çiçeklerin açılması hem daha geç, hem de düzensiz olur. Böylece geç açan çiçekler döllenme yetersizliği nedeni ile dökülür, ayrıca yaprak gözleri sürmez ve ağaç çıplak kalır.

Elma Ağacı Yetiştirilecek Alanda Toprak Nasıl Olmalıdır ?

Elma yetiştiriciliği için  uygun topraklar; yeterli kireç ve humus bulunduran tınlı, tınlı kumlu ve kumlu tınlı geçirgen, nemli topraklardır. Çok kireçli topraklarda demir alımının engellenmesinden dolayı bitkide sarılık görülür. Elma için toprak derinliği 2 m veya daha fazla olan, hafif asit karakterli (pH=6.0-6.5) topraklar tercih edilir. Bahçe kurulacak alanın alt toprak yapısı, kök gelişimine izin vermeli ve köklerin gelişim göstereceği katmanın suyunun da uzaklaştırılmış olması gerekmektedir.

Hangi Anaçlı Elma Fidanlarını Tercih Etmek Gereklidir ?

Tohum Anaçları:  Anaç üretiminde kullanılan tohumlar yabani veya kültür çeşitlerinden alınırlar. Çöğür anaçları yüksek boylu ağaçlar meydana getirir ve gençlik kısırlığı gösterirler. Tohum anacına aşılı çeşitler geç meyveye yatarlar ve  de bahçeye dekara 15-25 arasında fidan dikilir.

MM 106: (Yarı bodur)  Bugün dünyada ve yurdumuzda en çok tercih edilen anaç olup,  hem yarı bodur (Spur tipi) anaçlar hem de özellikle kuvvetli gelişen çeşitler için uygun bir anaçtır. Çok iyi kök sistemi oluştururlar ve kazıkla desteklemeye ihtiyaç göstermezler.

 Yarı bodurlaştırıcı çok verimli tınlı toprakları seven, toprakta iyi tutunabilen kök sistemine sahip, ilkbahar gelişme dönemine ve yaprak dökümüne çok geç başlama eğiliminde olan bir anaçtır.Drenaj sorunu olan yerlerde iyi sonuç vermez.

 Yarı bodur ağaçlar oluştururlar, dikimi izleyen 2-3 üncü yıllarda önemli ölçüde meyveye yatarlar. Hem yarı bodur hem de özellikle kuvvetli gelişen çeşitler için uygun bir anaçtır. MM 106 üzerine yarı bodur gelişen (Starkrimson Delicious, Starkspur Golden Delicious) çeşitler aşılanmış fidanlardan bahçe kurulacağı zaman, ağaçları kuvvetlendirmek için 3 yıl meyve almayıp çiçekleri koparmak gerekir.

Üzerine kuvvetli gelişen çeşitler aşılandığında değişik doruk dallı (modifiye lider), yarı bodur çeşitler aşılandığında ise çam şekli (bir lider ve çok sayıda yan dallı) terbiye sistemi tavsiye edilmektedir.

M 9 : (Çok Bodur) Bodur anaçlar içinde dünyada en çok kullanılan anaçtır. Bu anaç üzerine aşılanacak elma çeşitlerinin %65-70 oranında bodurlaşmalarını sağlar.Su tutan taban arazilerde iyi sonuç vermez. Verimli topraklarda daha iyi gelişirler.

Dikimden itibaren ömrü boyunca desteğe ihtiyaç duyarlar. Dikimden hemen ertesi yıl meyve vermeye başlarlar. Bahçelerde ağaçlar ince iğ şekli terbiye sistemine göre şekillendirilirler ve budanırlar. Bu sistemi kullanmanın amacı; dikimi izleyen ilk yıllarından itibaren daha erken yaşlarda arazinin tamamını meyve dal ve dalcıkları ile kaplayarak birim alandan azami ürün alınmasıdır.
       M 9 anacı üzerine aşılanan çeşitlerle oluşturulan ağaçlar 15-20 yıl, hatta daha uzun yıllar bahçede kalırlar. Verimli topraklarda ağaç başına 60-70 kg a kadar ürün alınabilir. Dekara düşecek ağaç sayısı en az 80-100 adet, verimli topraklarda ise 140-150 adettir. Dekardan 6-8 ton ürün alınabilir.

 

Evimde Balkon, Teras Gibi Yerlerde Elma Yetiştirebilirmiyim?

Elma fidanları özellikle bodur olan çeşitleri balkonda ya da teraslarda 10 litreden büyük saksılarda olmak şartıyla güneş alan kısımlarda yetiştirebilir. Kış aylarında soğuklanma ihtiyacını tamamlaması için dışarda tutulmalıdır. Fidan dikilecek saksı toprak-torf karışımı iyi yapılmalıdır böylelikle daha iyi su tutumu sağlanmış olacaktır.

Dikilen Elma Fidanından Ne Zaman Meyve Alınır ?

Meyve fidanları 2 yaşında gönderilmektedir. Fidanlar dikildikleri tarihten sonra 2 yıl içerisinde meyve vermeye başlar. Tam verime 5. Yaşına girdikten sonra başlar. İlk dikildikleri yılda bir kaç adet meyve verebilirler.

Hangi Toprağa Hangi Anaç Çeşidi Tercih Edilmelidir ?

Bodur çeşitlerde en çok tercih edilen çeşit MM106 anacıdır.

Klasik çeşitler genellikle tohumdan yetiştirilmiş çöğürlerden yetiştirilir.

Elma Ağaçlarını Dikim Sıklığı Nasıl Olmalıdır ?

ANAÇ

 

 

Standart Kuvvetli Çeşitlerde (metre)

 

 

Spur (Yarı Bodur) Çeşitlerde (metre)

 

 

Dekara Düşen Ağaç Sayısı (Adet)

Kuvvetli Çeşitlerde

Spur Çeşitlerde

M27

(4 x 1 ) , (3.5 x 1)

-

250- 280

-

M9

(3.5 x 2), (3.5 x 1.5 )

-

143- 190

-

MM106

(6 x 3), (5x 3 )

(4x3), (4x2.5)

  55- 66

83-100

MM111

(6x 3.5)

(5x3), (4.5x3)

  47

66-74

Çöğür

(9 x9), ( 8x 8), (7x7), (6x6)

(5x4), (6x3),(5x3)

  12- 28

50-67

Elma Ağacında Görülen Hastalık ve Zararlılar

Elma ağaçlarının en çok görülen hastalık karalekedir. Sezon boyunca 4 defa karalekeye karş iaçlama yapılması gerekir. 

Elma ağaçlarında görülen elma iç kurdu zararlısı meyvelerde çürüklüğü kararmaya ve iç boşalmasına neden olur.

Kabuklu bit elma ağaçlarında sık olarak görülür ağaçlardan beslenirler, kabuklu bite karşı kış aylarında kışlık yağ uygulaması yapılmalıdır.

Bordo Bulamacı - Göztaşı uygulaması sağlıklı gelişim için ve mantar hastalıklarına karşı korunma için oldukça faydalıdır.

Bordo Bulamacı - Göztaşı uygulaması düzenli yapılan ağaçların daha uzun ömürlü oldukları tespit edilmiştir.

Ürünler özellikleri
Kök Tüplü
Anaç Bodur-Yarı Bodur Anaç
Kendi yorumunuzu yazın
  • Sadece kayıtlı kullanıcılar Yorum yazabilir
  • Kötü
  • Mükemmel
Ürünler özellikleri
Kök Tüplü
Anaç Bodur-Yarı Bodur Anaç
Bu Ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı

Early Burlat Kiraz Fidanı Kuşkirazı Anaçlı (Tüplü)

Erkenci ve çok verimli bir çeşittir. Orta irilikteki meyvesi sert sulu ve gevrektir. Meyvesi parlak koyu kırmızı renktedir. Bakteriyel kansere ve çatlamaya karşı oldukça dayanıklıdır. Nakliyeye çok dayanıklıdır. Mayıs Ayının 3. Haftası hasat edilir. Tüplü meyve fidanları 12 boyunca dikilebilir. Tozlayıcıları: Metron Premier ve Noir de Guben tarafından tozlanır.
34,00 TL 24,90 TL

Scarlet Spur Elma Fidanı (Tüplü)

Meyvesi orta iri-iri, tatlı, sulu ve gevrektir. Meyve rengi koyu kırmızıdır. En önemli özelligi erkenden renklenmektedir. Bu yüzden de üreticiler tarafından tercih edilen bir çesittir. Soguk hava depolarında uzun süre depolanabilir. Eylül ayının ilk haftası hasat edilir. Tozlayıcıları; Golden Delicious, Granny Smith, Gala grubu, Fuji ve Braeburn çesitleridir.
29,00 TL 19,90 TL

Akça Armut Fidanı Yarıbodur OHF333 Anaçlı (Tüplü)

Meyvesi orta irilikte yeşil zemin üzerine sarı renkte olmakla birlikte, Meyve eti beyaz, sulu, tatlı, hoş kokulu ve az kumludur. Ağacı kuvvetli ve yarı dik gelişme sağlamaktadır. Sık dallı ve dikenlidir.
34,00 TL 23,90 TL

Chandler Ceviz Fidanı (Tüplü)

Chandler ceviz ceşidi, çok verimli bir çeşit,geç donların olduğu bölgelere tavsiye edilir.Geç uyanır donlardan etkilenmez. Meyve eti beyaz, iç verimi yüksektir. Mayıs ayında yapraklar uyanmaya başlar ve 9. Ay sonlarında hasat yapılır. Doğru tozlayıcısı olan franquette ceviz çeşidi ile birlikte dikilmelidir. Tozlayıcı oranı genelde 20 Chandler ceviz fidanı için, (1) Franquette ceviz fidanı olacak şekilde dikilebilir. İyi bakım yapılan bir Chandler bahçesinden 6-7 yaşına geldiğinde ağaç başına ortalama 20-25 kilo arasında ceviz almak mümkündür.
45,00 TL 34,90 TL

Aşılı Muşmula Fidanı (Tüplü)

Muşmula ağaçları orta kuvvette olup, 5 metre yüksekliğe ulaşır. Yaprakları koyu yeşil ve ovaldir.Koyu kahve meyve eti vardır. Çiçek tablasına bağlı ve eriksi yapıdadır. Ekim sonu kasım başı arasında hasat edilir. Hasat olumunda tadı buruk olur. Bekletildikten sonra yumuşar ve lezzetlenir. Meyveleri yuvarlak ve üstten basıktır. Kendine verimli bir çeittir
29,00 TL 22,90 TL

Beyaz Dut Fidanı (Tüplü)

Anayurdu Çin olan dutun XII. Yüzyılda Anadolu’ya getirildiği sanılıyor. Yavaş gelişir, uzun ömürlüdür. Bazı bölgelerimizde yaprağı ipekböceği beslemede kullanılır. Önceleri sarı iken sonradan kahverengiye dönüşen odunu, çalgı yapımında kullanılır. Ayrıca marangozluk işlerinde, araba yapımında, gömme süsü işlerinde, yakacak olarak kullanılır. Meyvesi taze olarak tüketilir. Ayrıca dövmesi, pekmezi, pestili yapılır. Ülkemizin bazı yörelerinde dut rakısı da yapılmaktadır
34,00 TL 23,90 TL